محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
  • طبقه بندی
  • دریافت پیشنهادات مردمی در جهت بهبود خدمات
   ردیفسوال
   1نام و نام خانوادگی
   2 *پست الکترونیکی
   3 *موضوع
   4شرح :
   کد امنیتی: *
آدرس: بجنورد-کیلومتر 5 جاده گلستان شهر- ضلع شرقی روستای علی آباد
کد پستی: 9416133111
تلفن: 058-32733465
پست الکترونیک: nkhorasan@irica.ir
پیوندها
تعامل الکترونیک