محیط کسب و کار امن، لازمه توسعه اقتصادی
   
 
    • شناسه صادرات

      فایل پیوست
آدرس: بجنورد-کیلومتر 5 جاده گلستان شهر- ضلع شرقی روستای علی آباد
کد پستی: 9416133111
تلفن: 058-32733465
پست الکترونیک: nkhorasan@irica.ir
پیوندها
تعامل الکترونیک